Duaklir

In het kort

  • Duaklir®Genuair® is een medicijn dat voorgeschreven wordt bij COPD
  • Duaklir is het geneesmiddel. Genuair is de inhalator waarmee u het geneesmiddel inneemt
  • Op deze site vindt u praktische informatie en tips omtrent uw aandoening en het medicijn
  • Het doel van deze site is het bevorderen van een optimaal behandelresultaat

Het EU-nummer staat op de zijkant van de verpakking van Eklira. Het EU-nummer bestaat uit de letters EU en een aantal cijfers (bijv. EU 12345).